[Βιβλιοκριτική] Μαρίας Μαντουβάλου, Τα έν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 καί τα έν τω «Παρνασσό» κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΔ, No.47-48, 1972, pages 391-392
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
391-392
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαρίας Μαντουβάλου, Τα έν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 καί τα έν τω «Παρνασσό» κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη, 'Αθήναι 1971, σελ. 193.