[Βιβλιοκριτική] Α. Nicev, L'énigme de la catharsis tragique dans Aristote

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΣΤ, No.51-52, 1974, pages 333-334
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
333-334
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Nicev, L'énigme de la catharsis tragique dans Aristote, Sofia, Editions de l' Acad. Bulgare des Sciences, 1970, σχ. 8ov, 252 σσ.