Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΚΣΤ, No.51-52, 1974