[Βιβλιοκριτική] Arg. Petronotis, Zum Problem der Bauzeichnungen bei den Griechen

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΣΤ, No.51-52, 1974, pages 341-342
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
341-342
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Arg. Petronotis, Zum Problem der Bauzeichnungen bei den Griechen, Athen 1972, S. 63.