[Βιβλιοκριτική] Marion Μ. van Assedelft, Sol ecce surgit igneus, A Commentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΘ, No.57-58, 1977, pages 291-293
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
291-293
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Marion Μ. van Assedelft, Sol ecce surgit igneus, A Commentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius, Groningen, Bouma's Boekhuis B. V., 1976, σσ. VIl+275.