Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΚΘ, No.57-58, 1977