Τα Μυστήρια της Ανδανίας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 3-43
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
3-43
Author:
Abstract:
Dans l' étude «Les mystères d' Andanie» après une brève introduction historique et description topographique de la region de Stenyclaros ainsi que l'exposition des vicissitudes des mystères Γ auteur présente le texte de l'Inscription IG V (I). 1390, sa traduction en grec moderne et des commentaires concernant la langue du texte, les éléments de la vie sociale et religieuse et l' organisation administrative de l' état. Il examine aussi les particularités dialectiques du langage messénien au commencement de 1' époque impériale romaine
Subject:
Subject (LC):