Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979