[Βιβλιοκριτική] Manfrend Landfester, Handlungsverauf und Komik in der früher Komödien des Aristophanes

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 277-282
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
277-282
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Manfrend Landfester, Handlungsverauf und Komik in der früher Komödien des Aristophanes, Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte hergg. von H. Dörrie und P. Moraux Band 17, W. de Gruyter Berlin. N. York 1977. (Ή εξέλιξις της δράσεως εις τάς πρώιμους κωμωδίας τον 'Αριστοφάνους και το κωμικον στοιχειον).