[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Δ. Μούκανου, Ό τρόπος του είναι των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Πλάτωνα και τον 'Αριστοτέλη

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 282-284
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
282-284
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Δ. Μούκανου, Ό τρόπος του είναι των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Πλάτωνα και τον 'Αριστοτέλη. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1979, σελίδες 127.