[Βιβλιοκριτική] Gennaro d' Ippolito, Trifiodoro e Vergilio: Il proemio della «Pressa di Ilio» e L' Esordio del Libro Secondo dell' «Eneide»

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 298
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
298
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gennaro d' Ippolito, Trifiodoro e Vergilio: Il proemio della «Pressa di Ilio» e L' Esordio del Libro Secondo dell' «Eneide», Palermo 1976, σσ. 1-30.