[Βιβλιοκριτική] 'Ερρίκου Χατζηανέστη (μτφ), Αισχύλου Ίκέτιδες

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 304-308
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
304-308
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αισχύλου Ίκέτιδες, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Έρρ. Χατζηανέστη, Βιβλιοθήκη 'Αρχαίων συγγραφέων «Ι.. Ζαχαρόπουλος», 62, Αθήναι