[Βιβλιοκριτική] P. G. Fouyas, Christianity and Mystery Religions in Conflict

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 309
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
309
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
P. G. Fouyas, Christianity and Mystery Religions in Conflict, Athens 1968, σσ. 173