[Βιβλιοκριτική] Χ. Α. Χώρα, Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος, Ιερεύς καί Σχολάρχης Βυτίνης (1819—1908)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 309-310
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
309-310
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):