[Βιβλιοκριτική] Francis Vian - Emile Delage (eds.), Apollonios de Rhodes Argonautiques, Tome 1, Chants I-II

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 312-323
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
312-323
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Apollonios de Rhodes Argonautiques, Tome 1, Chants I-II. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Emile Delage. Paris, «Les Belles Lettres», 1974, σελ. XC+284 (εv μέρει διπλαι), χάρται 2.