[Βιβλιοκριτική] Wolfgang A. Βienert, Dionysios von Alexandrien

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 324-328
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
324-328
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Wolfgang A. Βienert, Dionysios von Alexandrien. Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert. Walter de Gruyter, Berlin - New York 1978, σ. XI -f- 251. (Patristische Texte und Studien, herausgeg. von K. Aland und W. Schneemtlcher, Band 21).