[Βιβλιοκριτική] Μιλτ. Τσέλιου, Βακχυλίδης

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 365
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
365
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μιλτ. Τσέλιου, Βακχυλίδης, Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις, 'Αθήναι 1978, σελ. 139.