[Βιβλιοκριτική] Κ. Μητροπούλου, Γλωσσάριον 'Ιπποκράτους (ιδία κατ Έρωτιανόν καί Γαληνόν)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΑ, No.61-62, 1979, pages 365-367
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
365-367
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Μητροπούλου, Γλωσσάριον 'Ιπποκράτους (ιδία κατ Έρωτιανόν καί Γαληνόν), Έν 'Αθήναις 1978, σελ. ιγ + 360.