Άρχιμήδεια Ι

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΘ, No.37-38, 1967, pages 150-153
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
150-153
Author:
Abstract:
It is mentioned the Code reported by G. Vacca, which includes the treatise of Archimedes Arenarius. The Code will be further discussed in vol. 2 of our forthcoming edition of the opera of Archimedes. Vol. I will soon be publisched in Athens. Corrections and completions in this article are on vol. I (based on the J. L. Heiberg edition, 1910) and include also the restored text of the pronunciations of the destroyed theorems 23, 28, 36, 39, 41 of the Sphere and Cylinder I.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Καθηγητή ΠΕΡΙΚΛΕΙ ΣΙΜΩ Έπί τη 80η έπετείω άπο της γεννήσεως του.For. Prof. PERIKLES SIMOS On his 8oth Birthday