Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΙΘ, No.37-38, 1967