Ή «ακουστική» μετρική του δεκαπεντασυλλάβου εν τή Χρονική Συνόψει Κωνσταντίνου του Μα- νασσή

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΘ, No.37-38, 1967, pages 315-327
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
315-327
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):