[Βιβλιοκριτική] Antoinette Virieux - Reymond, L'Epistemologie

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΘ, No.37-38, 1967, pages 336-338
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
336-338
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Antoinette Virieux - Reymond, L'Epistemologie, Paris, P.U.F., 1965 (συλλ. Initiation philosophiqne, σχ. 8ov, 144 σσ.