[Βιβλιοκριτική] Α. Η. Μ. Jones, Sparta

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΘ, No.37-38, 1967, pages 369-371
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
369-371
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Η. Μ. Jones, Sparta, Oxford, 1967, σελ. VΙΙΙ+189.