[Βιβλιοκριτική] Ο. L. Smith, Scholia in Aeschylum, Pars I

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 328-329
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
328-329
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο. L. Smith, Scholia in Aeschylum, Pars I, (Bibliotheca Teubneriana), Leipzig 1976, σσ. XXVIII + 218.