[Βιβλιοκριτική] John P. Anton and Anthony Preus (eds.), Essays In Ancient Greek Philosophy, Volume Two

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΣΤ, No.71-72, 1984, pages 154-156
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
154-156
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Essays In Ancient Greek Philosophy, Volume Two Edited by John P. Anton, Professor of Philosophy University of South Florida and Anthony Preus Professor of Philosophy State University N.Y., Binghamton. State University of New York Press, Albany, 1983, σσ XXV + 541.