Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΛΣΤ, No.71-72, 1984