[Βιβλιοκριτική] Χρήστου Ανδρεάδη, Σύνθετα και παράγωγα του ονόματος Έλλεν/Έλλενος στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΣΤ, No.71-72, 1984, pages 170
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
170
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χρήστου Ανδρεάδη, Σύνθετα και παράγωγα του ονόματος Έλλεν/Έλλενος στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια, άνάτυπον έκ του περιοδικού Άρχείον Πόντου 38)1984)577-597.