[Βιβλιοκριτική] V. Ε. G. Kenna, Cretan Seals

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΓ, No.25-26, 1961, pages 338-339
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
338-339
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
V. Ε. G. Kenna': Cretan Seals, Oxford, Clarendon Press, 1960