Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΙΓ, No.25-26, 1961