Αι περί οικονομίας γνώμαι του Ξενοφώντος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 126-140
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
126-140
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):