Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963