'Ιατρικά προσωκρατικών φιλοσόφων

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 196-217
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
196-217
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. ι) Fragmente der Vorsokratiker Griech. Herrn, diels · kränz ι—3 Berlin 1934—37.2) Fredrich, C. Hippokratische Untersuchungen Phil. Unters. No 15 Berlin 1899.3) Schumacher, J. Antike Medizin Berlin 1940 τόμ. ι.4) Zeller, E. die Philosophie der Griechen in ihrer Geschichtlichen Entwicklung 6 Aufl.Leipzig 1919—1920.5) Doxografi Graeci, H. Diels. Ικδ. I I Berlin 1929 Dox.6) Anonymus Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menoniis et Aliis Media's Eclogae έκδ.Η. Diels Berlin 1893.7) Brink, Β. Democriti Liber cnspl άνθρωπου φύσιος». Philologus Vili, 1853 σελ. 4*4·8) Cappelle W. Fragm. des Herakleitos. Hermes 59, 1924. σελ. igo—203.9) Μηνροπούλου, Κ. 'Ιατρική Βίβλος 1952, Δ, 1 σελ. 17—28.