Γλωσσικά : (παράς, πεντάρα, φράγκο, άλαφροπαλάντζα, άλαφροκούδουνο, δράμι, κουκκούτσι)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 277-278
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
277-278
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):