[Βιβλιοκριτική] Παναγιώτου Ν. Μάγειρα, Τριγωνομετρικά θέματα μετά σημειώσεων άλγεβρας και αναλύσεως

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 322
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
322
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παναγιώτου Ν. Μάγειρα, Τριγωνομετρικά θέματα μετά σημειώσεων άλγεβρας και αναλύσεως, "Αθήναι 1963.