[Βιβλιοκριτική] Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη. Προσχολική 'Αγωγή, Θεωρία—Μέθοδοι Α'.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 329-336
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
329-336
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη. Διδάκτορος του Πανεπιστημίου τών Παρισίων. Διευθυντρίας τής Σχολής Νηπιαγωγών. Προσχολική 'Αγωγή, Θεωρία—Μέθοδοι Α'. Αθήναι 1963, σελ. 331.