[Βιβλιοκριτική] Απ. Β. Δασκαλάκη. Ό Μέγας Αλέξανδρος και ο "Ελληνισμός

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 372-374
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
372-374
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Απ. Β. Δασκαλάκη. Ό Μέγας Αλέξανδρος και ο "Ελληνισμός, Άθήναι, 1963, 1-379