[Βιβλιοκριτική] Konrad Caiser, Platon und die Geschichte

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΕ, No.29-30, 1963, pages 389-392
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
389-392
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Konrad Caiser, Platon und die Geschichte Fr. Fromman Verlag. Stuttgart 1961 σελ. 42.