[Βιβλιοκριτική] Truesdell S. Brown, The Greek Historians

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΖ, No.53-54, 1975, pages 342-344
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
342-344
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Truesdell S. Brown, The Greek Historians, Lexington, Massachusetts Toronto London 1973 (σ. XII-|-208).