Κοντικά : ("Αγνωστοι και λησμονημέναι ειδήσεις περί του Κωνστ. Σ. Κοντού)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 174-185
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
174-185
Author:
Abstract:
Constantinos St. Contos, from Amphissa ( 1834 1909), was one of the leading Greek classical scholars in the 19th century. He served as Headmaster and taught Classics in the Pythagoreion Gymnasion on the island of Samos (1862— 65), was one of C. G. Cobet's most distinguished and admired students at Leiden ( 1865—67),and then became Professor Ordinarius of Classics in the University of Athens. The purpose of this short paper is tc present new or long neglected evidence of Contos' outstanding and long career as Headmaster, University Professor, and prolific author of hundreds of articles and extensive studies mainly on the Greek language (in its entirety, from Homer to the present), and the textual criticism of Greek authors ; it also records how Contos' death was seen through the eyes of his contemporaries. An extensive bibliography of Contos' writings with full indexes of the enormous number of words he dealt with and the passages he emended is still under preparation. Contos' scholarship, firmly based on a vast knowledge of Greek and an acute and intuitive mind, shows itself on every page of his immense output, and compares him favourably with the best in classical scholarship in 19th ce. Europe.
Subject:
Subject (LC):