Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.Λ, No.59-60, 1978