[Βιβλιοκριτική] Μ. Gigante (ed.), Polemonis Academici Fragmenta

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 297-298
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
297-298
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Polemonis Academici Fragmenta, collegit Marcellus Gigante, Academia di Archeologia Lettere e Belle Arti Voi. LI (1976), Napoli 1977, σελ. 62.