[Βιβλιοκριτική] Illinois Classical Studies Volume II 1977, Volume III 1978

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 306-312
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
306-312
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Illinois Classical Studies Volume II 1977, Volume III 1978, Miroslav Marcovich Editor, University of Illinois Press, Urbana, Chicago, London