[Βιβλιοκριτική] Ferdinando Lo Casciο, Sulla autenticità delle epistole di Apollonio Tianeo

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 313
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
313
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ferdinando Lo Casciο, Sulla autenticità delle epistole di Apollonio Tianeo. Palermo (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenizi Quaderni, 10) 1978, σελ. [1] —80.