[Βιβλιοκριτική] Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization, 9.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 317-318
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
317-318
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Acta Universitatis Upsaliensis "Boreas", Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization, 9. From the Gustavianum Collections in Uppsala, 2, 1978. The Collection of Classical Antiquities. History and studies of selected objects, Uppsala 1978, σσ. 137. (Editors : Sture Brunnsacker—Torgny Save - Söderbergh).