[Βιβλιοκριτική] Ε. Θανοπούλου, Αικ. Θωμά, Θ. Πλατούνα, Αικ. Σκύλλα, Ή ζωή των προγόνων μας στο κάτοπτρο κειμένων άπο παπύρους

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Λ, No.59-60, 1978, pages 320
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
320
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ε. Θανοπούλου, Αικ. Θωμά, Θ. Πλατούνα, Αικ. Σκύλλα, Ή ζωή των προγόνων μας στο κάτοπτρο κειμένων άπο παπύρους, Έκδ. Μαθητ. Κοινοτήτων Γ' Λυκείου Θηλέων Λαρίσης, αριθ. 2, Λάρισα 1978, σχ. 8 μ., σελ. 49.