[Βιβλιοκριτική] J. C. Waldbaum, From bronze to iron: the transition from the Bronze Age to the Iron Age in the Eastern Mediterranean

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 385-388

Issue:
Pages:
385-388
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J. C. Waldbaum, From bronze to iron: the transition from the Bronze Age to the Iron Age in the Eastern Mediterranean. (Studies in Mediterranean Arhaeology, LIV) Göteborg: Aström. 1978, σσ. 106, πολυάριθμοι πίνακες