[Βιβλιοκριτική] John Boardman, The Greeks Overseas. Their early colonies and trade

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.2, 1980, pages 389-390

Issue:
Pages:
389-390
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John Boardman, The Greeks Overseas. Their early colonies and trade. New and enlarged edition. London: Thames and Hudson, 1980, σσ.288, είκ. 319.