Νέα χαρακτηριστικά της άνισης ιεριφερειακής ανάπτυξης και μορφές κοινωνικής αναπαραγωγής στην Ελλάδα

Part of : Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου ; No.13, 1987, pages 99-122

Issue:
Pages:
99-122
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Αθανασόπουλος. Κ. (1984) Νομοθεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα.Βαίου, Κ.(1986) «Φανταστική πόλη - αόρατες κάτοικοι», ΑΥΓΗ 2.10.86.Bagnasco, Α.(1977) Tre Italie: La problematica territoriale dello sviluppo Italiano, Il Mulino, Bologna.Barquero, A.Y. (1983) «Endogenous industrialization in Spanish rural areas», paper presented in the Valencia Conference, copy available from Depart, of Geography, Univ.of Valencia, Valencia, Spain.Beechey, V.(1985), «The Shape of the Workforce to Come», in Marxism Today Aug (p. 11-16).Bowlby, S., Foord, J., Me Dowell, L.(1985) «For love not money: gender relations in local areas», paper presented at the 5th Urban Conflict and Change Conference, Sussex? copy available from Univ. of Sussex, Dept. of Social Studies, Falmer, Brighton, BNT, 9QN.Γερονυμάκης, Σ.(1985) «Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1950-1980», Οικονομικός Ταχυδρόμος, No. 1632.Γκιζέλη, Γ., Καυταντζόγλου, P., Τεπέρογλου, Α., Φίλια Β.(1984) Παράδοση και νεωτερικότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας: μεταβαλλόμενα σχήματα, ΕΚΚΕ, Αθήνα.Connolly, Ρ.(1985), «The politics of the Informal sector: critique»: in Redclift, N. and Mingione, E. (eds). Beyond Employment, Basil Blackwell, Oxford (p. 55-91).Cooke, P., Rosa Pires, A. da (1985) «Productive decentralisation in three European regions» Society and Space, vo. 17, p. 527-554.Δεδουσόπουλος, Λ.(1985), «Μικρο-εμπορευματική παραγωγή και καπιταλισμός» Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, No. 69-70, σελ. 3-11.Επιτροπή Συντακτών (1985) «Η δουλειά με το κομμάτι: πίσω στο μεσαίωνα» Σύγχρονη Γυναίκα, No. 42, σελ. 12-17Garofoli, G.(1974), «The Regional Labour Market: the Italian Case», paper presented at the Réunion des Chercheurs Européens sur la Question Régionale, Paris, copy available from J. Garofoli, Institute di Scienze Economiche, Università di Pavia, Italy.Garofoli, G.(1983) Industrialìzazzione diffusa in Lombardia, F.Angeli, Milano.Garofoli, G.(1984) «Uneven regional development and industrial restructuring: the Italian pattern in the 1970' s», City and Region, No. 9, pp. 47-80.Goodman, D., Redclift, M.(1981) From Peasant to Proletarian, Basil Blackwell, Oxford.Granados, V.(1983), «Small Firms and Rural Industrialization in Spain», paper presented to the seminar on Small Firms and Regional Development, copy available from Institute of Transport, Tourism and Regional Development, Copenhagen, Denmark.Hadjimichalis, C.(1985), Changing Patterns of Uneven Regional Development in Post-War Greece, mimeo, copy available from C.Hadjimichalis Univ. of Thessaloniki, School of Technology, Univ. Box. 491, Thessaloniki, Greece.Hadjimichalis, C. (1986), Uneven Development and Regionalism: State, Territory and Class in Southern Europe, Croom Helm, London.Hudson, R., Lewis, J.(eds) (1985) Uneven Development in Southern Europe, Methuen, London.Κατοχιανού, Δ., Θεοδωρή-Μαρκογιαννάκη, Ε., Συκαρά, Αικ. (1984) Κλαδική, Χωρική ανάλυση της ελληνικής μεταποίησης, ΚΕΠΕ, Αθήνα.Καυκαλάς, Γ. (1984) Η Περιφερειακή Οργάνωση της Βιομηχανίας στην Ελλάδα, Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη.ΚΕΠΕ (1983) Προκαταρκτικά 5-ετούς-Λνάλυση νια τους Νομούς Κυκλάδων, Καστοριάς, Αιτωλοακαρνανίας, Αθήνα.Κονσόλας, Ν.(1983) Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Παπαζήοης, Αθήνα.King, R.(1984) «Population mobility: emigration, return migration and internal migration », in Williams, A.(ed) Southern Europe Transformed, Harper and Row, Cambridge.Lewis, J.R., Williams, A. (1984), «International labour migration and uneven regional development in Portugal», City and Region, No. 9, rr. 81-113.Λεοντίδου, Λ.(1986) «Αναζητώντας τη χαμένη εργασία: η κοινωνιολογία των πόλεων στη μεταπολεμική Ελλάδα» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, No. 60, σελ. 72-109.Μανωλόπουλος, Ν., Παπαγιαννάκης, Λ., Χατζαντώνης, Δ., Χατζημιχάλης Κ. (1986) Δυνατότητες Παραγωγικών Επενδύσεων στην Ανατ.Μακεδονία και Θράκη, Εμπορική Τράπεζα, Αθήνα.McDowel, L. and Massey D. (1984), «A Woman's Place», in D. Massey and J. Allen (eds), Geography Matters, The University Press, Cambridge.Mingione, E.(1983), «Informalization, restructuring and the survival strategies of the working class», International Journal of Urban and Regional Research, V. 7 (p.311-339).Moser, C.(1978), «Informal sector and petty commodity Production: Dualism or dependence in urban development;» in World Development. 6(9/10) (r. 1041-64).Πανιτσίδης, Κ. (1983) Μαρξισμός και το Αγροτιοκό ζήτημα, ΚΜΕ, Αθήνα.Paci, Μ.(1982), La Struttura Sociale Italiana, Il Mulino, Bologna.Προκαταρκτικά 5-ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (1.983) Εισαγωγή και Τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής, Ελληνική Βουλή, Αθήνα.Roldàn, Μ.(1985), «Industial outworking, Struggles for the Reproduction of Working Class Families and Gender Subordination», in N.Redclift and E. Mingione (eds) Beyond Employment, Basil Blackwell, Oxford (p. 248-285).Σταθάκης, Γ.(1981 ) « ' Ανιση Ανάπτυξη και Συσσώρευση του Κεφαλαίου στην Ελλάδα», Συνέδριο για την Ανάπτυξη, TEE, Αθήνα.Τσουκαλάς, Κ.(1984), «Η δομή της απασχόλησης και το μικρομεσαίο Θαύμα», ΑΝΤΙ, No. 260, σελ. 21-23.Τσουκαλάς, Κ.(1986α) «Εργασία και εργαζόμενοι στην πρωτεύουσα: αδιαφάνειες, ερωτήματα, υποθέσεις «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», No. 60, σελ. 3-71.Τσουκαλάς, Κ.(1986β) Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα.Τρίτσης, Α. (1981) Η Νέα Οικιστική Πολιτική, ΥΧΟΠ, Αθήνα.ΥΧΟΠ (1983) Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης, Νομών Κυκλάδων, Καστοριάς, Αιτωλοακαρνανίας, Αθήνα.Χατζημιχάλης, Κ.(1984) «Επιστροφή από τις Κυκλάδες», ΑΝΤΙ, σελ. 36-37.Χατζηπαναγιώτου, 1.(1984). Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς εργασίας, ΟΑΕΔ, Αθήνα.Vaiou, D.(1986) Frameworks of Understanding Urban Development, unpublished paper, University College, copy available from D. Vaiou, Department of Architecture, National Technical University of Athens, 42 Patission str. Athens 106-82, Greece.Vinay, P.(1985), «Family life Cycle and the Informal Economy in Central Italy», International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 9, No. 1 (p. 82-98).