Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου

No.13, 1987