[Βιβλιοκριτική] Ν.Ι.Κόνσολα, Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

Part of : Πόλη και περιφέρεια : έκδοση μελετών του χώρου ; No.1, 1981, pages 98-100

Issue:
Pages:
98-100
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ν.Ι.Κόνσολα, Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική. Αθήνα, τευχος α, 1979, σσ.117, τεύχος β, 1980, σσ.239